Δόμηση τεχνική ΕΠΕ

Η εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο ελλαδικό χώρο από το 2000. Η εταιρεία κατέχει πτυχίο 2ης τάξης για κατασκευές δημοσίων έργων, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Η εταιρεία έχει πιστοποιήσει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά ISO 9001 : 2008.

Κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. είναι:

  • Κατασκευή κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Αποκατάσταση και ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων και κατασκευών
  • Αναπαλαιώσεις και αναστύλωση διατηρητέων κτιρίων μνημείων και αρχαιολογικών χωρών

Ιστορικό

Η εταιρεία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο κατασκευαστικό τομέα από το 1998 με την εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε. η οποία στελεχώθηκε με πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς με εμπειρία στο κατασκευαστικό τομέα.

Το 2001 ιδρύθηκε η ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ως συνεχεία της ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε. η οποία απέκτησε πτυχίο 2ης τάξης για κατασκευές δημοσίων έργων.

Το 2013 ιδρύθηκε η εταιρεία ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ η οποία απέκτησε πτυχίο 1ης τάξης για κατασκευές δημοσίων έργων.

Από 1998 έως σήμερα έχει κατασκευάσει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτηρίων, κτιρίων γραφείων, έργων υποδομής, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αποκαταστάσεις διατηρητέων – μνημείων κλπ.

Στελέχωση

Την ιδιοκτησία και την διοίκηση της ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ στελεχώνουνε σήμερα οι:

  • ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μηχανολόγος Μηχανικός
  • ΠΑΡΜΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μηχανολόγος Μηχανικός

Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η εταιρεία στελεχώνεται επίσης από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες μηχανικούς:

  • ΛΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Αρχιτέκτονας Μηχανικός
  • ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Πολιτικός Μηχανικός
  • ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ | Msc Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ