Η Δόμηση τεχνική Ε.Π.Ε. είναι μια καταξιωμένη εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών, από το 1998, έχοντας στο ενεργητικό της πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. είναι:

  • Κατασκευή κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Αποκατάσταση και ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων και κατασκευών
  • Αναπαλαιώσεις και αναστύλωση διατηρητέων κτιρίων μνημείων και αρχαιολογικών χωρών

Δημόσια έργα | Ιδιωτικά έργα