401 ΓΝΑ

Ταυτότητα έργου
Έργο: 401 ΓΝΑ
Υπηρεσία: 401 ΓΝΑ
Έτος κατασκευής: 2013
Προϋπολογισμός: 100.000 €

Περιγραφή
Αναβάθμιση του 401 ΓΝΑ

Φωτογραφίες