4ο Ειδικό Δ.Σ. Αθηνών

Ταυτότητα έργου
Έργο: Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης
Υπηρεσία: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Έτος κατασκευής: 2015
Προϋπολογισμός: 445.400,00 €

Περιγραφή
Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του συγκροτήματος Γκράβας

Φωτογραφίες