1ο Δημ. σχολείο Μοσχάτου

Ταυτότητα έργου
Έργο: Αναβάθμιση 1ου Δημ. Σχολείου Μοσχάτου
Υπηρεσία: ΟΣΚ Α.Ε.
Έτος κατασκευής: 2013
Προϋπολογισμός: 70.000 €

Περιγραφή
Αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου

Φωτογραφίες