Σχολεία Δάφνης – Υμηττού

Ταυτότητα έργου
Έργο: Αντικατάσταση κουφωμάτων & λοιπές εργασίες
Υπηρεσία: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Έτος κατασκευής: 2014
Προϋπολογισμός: 400.000,00 €

Περιγραφή
Αντικατάσταση κουφωμάτων & λοιπές εργασίες σε τρία σχολικά κτίρια στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού: 1o Λύκειο, 1ο Γυμνάσιο και 4ο Δημ. Σχολείο

Φωτογραφίες