Πρεσβεία Καναδά

Ταυτότητα έργου
Έργο: Ανακαίνιση όψεων Πρεσβείας Καναδά
Πελάτης: Πρεσβεία Καναδά
Τοποθεσία: Αθήνα
Έτος κατασκευής: 2013
Προϋπολογισμός: 100.000,00 €

Περιγραφή
Αλλαγή υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων με νέα.
Επισκευές υφιστάμενων σκυροδεμάτων εξωστών.
Εργασίες στεγανοποίησης με ελαστικά χρώματα.
Εργασίες αλλαγής υφιστάμενων υδρορροών με νέες.
Εργασία επαναχρωματισμού όψεων.
Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με το κτίριο σε πλήρη λειτουργία.

Φωτογραφίες