Οικία Πανουργιά στην Άμφισσα

Ταυτότητα έργου
Έργο: Αποκατάσταση οικίας Πανουργιά
Υπηρεσία: Δήμος Δελφών
Έτος κατασκευής: 2015
Προϋπολογισμός: 419.463,00 €

Περιγραφή
Αποκατάσταση οικίας Πανουργιά και μετατροπή της σε κέντρο ιστορικής ενημέρωσης

Φωτογραφίες