Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ

Ταυτότητα έργου
Έργο: Αναβάθμιση στο Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ
Υπηρεσία: 725 ΤΜΧ
Έτος κατασκευής: 2012
Προϋπολογισμός: 100.000 €

Περιγραφή
Αναβάθμιση της Καρδιολογικής πτέρυγας του Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ

Φωτογραφίες