Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Ψαρών

Ταυτότητα έργου
Έργο: Αποκ/ση ΙΝ Αγ. Νικολάου Ψαρών
Υπηρεσία: ΥΠΠΟ
Έτος κατασκευής:
Προϋπολογισμός: 1.272.575,36 €

Περιγραφή
Αποκατάσταση διατηρητέου ΙΝ Αγίου Νικολάου Ψαρών

Ανάδοχος: Κυριακή Αθανασιάδου
Εγκεκριμένη υπεργολαβία: Δόμηση Τεχνική ΕΠΕ

Φωτογραφίες