ΙΚΑ Νέας Ιωνίας

Ταυτότητα έργου
Έργο: Αναβάθμιση του ΙΚΑ Νέας Ιωνίας
Υπηρεσία: ΙΚΑ
Έτος κατασκευής: 2012
Προϋπολογισμός: 100.000 €

Περιγραφή
Αναβάθμιση του ΙΚΑ Νέας Ιωνίας

Φωτογραφίες