Δημ. σχολεία Χαϊδαρίου

Ταυτότητα έργου
Έργο: Αναβάθμιση Δημοτικών Σχολείων Χαϊδαρίου
Υπηρεσία: ΟΣΚ Α.Ε.
Έτος κατασκευής: 2013
Προϋπολογισμός: 491.700,00 € €

Περιγραφή
Αναβάθμιση των 8ου, 9ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων Χαϊδαρίου

Φωτογραφίες