Δημ. σχολεία Περιστερίου

Ταυτότητα έργου
Έργο: Αναβάθμιση Δημοτικών Σχολείων Περιστερίου
Υπηρεσία: ΟΣΚ Α.Ε.
Έτος κατασκευής: 2013
Προϋπολογισμός: 783.438,21 €

Περιγραφή
Αναβάθμιση των 1ου, 11ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων Περιστερίου

Φωτογραφίες